فیروزه کوبی و صنایع دستی حامد کریمی

آدرس دفتر فروش : اصفهان میدان نقش جهان، خیابان چهارسوق مقصود، کوچه مسجد، جنب رستوران باستانی، فیروزه کوبی حامد کریمی

تلفن همراه : 9162929129 (0) 98+

تلفن ثابت : 3132239080 (0) 98+