اطلاعات تماس صنایع دستی حامد کریمی

شعبه 1 اصفهان : میدان نقش جهان، چهارسوق مقصود، کوچه مسجد، روبروی رستوران باستانی، صنایع دستی حامد کریمی

تلفن همراه : 9162929129 (0) 98+ و 9132073868 (0) 98+

شعبه 2 اصفهان : میدان نقش جهان، حد فاصل کوچه سعدی و کوچه پشت مطبخ، فیروزه کوبی حامد کریمی

تلفن همراه : 9136040153 (0) 98+

شعبه 3 و دفتر پخش تهران: خیابان پاسداران، روبروی گلستان سوم، صنایع دستی حامد کریمی

تلفن ثابت : 2122550795 (0) 98+

دفتر پخش لندن:

ایمیل: Fallah110mf@gmail.com
تلفن: 07401336953 محمد امین فلاح

شعبه 2 فیروزه کوبی کریمی در اصفهان بر روی نقشه گوگل:

 

شبکه های اجتماعی ما:

صنایع دستی حامد کریمی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ارتباط با ما: