تماس با ما

تماس با ما

فیروزه کوبی و صنایع دستی حامد کریمی

شعبه 1 اصفهان : میدان نقش جهان، خیابان چهارسوق مقصود، کوچه مسجد، جنب رستوران باستانی، فیروزه کوبی حامد کریمی

تلفن ثابت : 3132239080 (0) 98+

تلفن همراه : 9162929129 (0) 98+

شعبه 2 اصفهان : میدان نقش جهان، حد فاصل کوچه سعدی و کوچه پشت مطبخ، فیروزه کوبی حامد کریمی

تلفن ثابت : 3132227742 (0) 98+

شعبه 3 و دفتر پخش تهران: خیابان پاسداران، روبروی گلستان سوم

تلفن ثابت : 2122550795 (0) 98+

دفتر پخش لندن:

ایمیل: Fallah110mf@gmail.com
تلفن: 07401336953 محمد امین فلاح