گواهی ثبت برند و ثبت لوگو

گواهی ثبت برند و ثبت لوگو

پروانه نشان استاندارد ملی ایران

پروانه نشان استاندارد ملی ایران

نشان مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 )
نشان مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 )

نشان مدیریت کیفیت ( ایزو 9001 )

گواهینامه ی فروشگاه منتخب و نشان اعتماد به فروشگاههای صنایع دستی
گواهینامه ی فروشگاه منتخب و نشان اعتماد به فروشگاههای صنایع دستی

گواهینامه ی فروشگاه منتخب و نشان اعتماد به فروشگاههای صنایع دستی از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ی صنف صنایع دستی اصفهان

ISO 10004 : 2018
گواهینامه سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری

گواهینامه سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری (ISO 10004 ویرایش 2018)